Egen text

Har du en egen text till melodi: Zandahls kanon?Nästan alla texter jag hittat har varit publicerade som skillingtryck eller i dagstidningar. Alldeles säkert finns det hundratals texter kring melodin som jag inte känner till. Om du själv har skrivit eller känner till en text till melodin är du välkommen att skicka in den till mig. Ange i så fall gärna om du vill ha den publicerad här på musikminnet.se!

Du kommer att vara i gott sällskap som textförfattare. Hjalmar Gullberg skrev Skånska slott och herresäten tillsammans med Bengt Hjelmqvist. Nils Ferlin har två texter med från hans tid som kuplettförfattare till revyer. Själv finns jag också med i det illustra sällskapet med Götgatsvisan.

Välkommen med ditt bidrag!
Anders Berglund