Anton Bernhard Zandahl

Anton Bernhard Sandahl föddes i Skara den 30 juli 1816. Enligt Skövde stads husförhörslängd var han skollärare och gift med Hedvig Rylander. De bodde i Skövde och fick tre barn tillsammans, under åren 1846-49, två flickor och en pojke. Enligt samma husförhörslängd lämnade han sin familj och flyttade till okänd ort.

Nästa gång vi läser något om Zandahl bor han i Stockholm. Här arbetar han som uppfinnare och mekaniker. År 1861 fick Zandahl patent på sitt tändnålsgevär. Geväret ingår numera i Livrustkammarens samlingar.

Påskrifter: CXV krönt, Till Fäderneslandets försvar
A B Zandahls patent
Dekor: Riksvapen, Sverige namnchiffer CXV krönt

Samma år ändrar han stavningen på sitt efternamn till Zandahl. Vid den här tiden har Zandahl många andra idéer kring olika vapen – men lyckas inte fullfölja sina planer. Efter den märkliga händelsen i augusti 1865 blir Zandahl sedd som en skojare och en löjlig figur i omvärldens ögon.

Mot slutet av 1860-talet arbetar Zandahl med att skapa en ny sorts undervattensbåt på Skärgårdsartilleriets varv på Skeppsholmen. U-båten har formen av en svärdfisk med en lång stång i fören. Den framdrivs med en propeller som sättes igång med en trampmaskin. Marinen är dock inte imponerad och projektet skrotas.

Ännu 1873 inlämnar den outtröttlige Zandahl en modell och en ritning till Överståthållarämbetet på en av honom uppfunnen livräddningsstång att användas för räddning av människoliv vid eldsvådor i Stockholm.

Den 19 mars 1875 läser vi tråkiga nyheter i Fäderneslandet:
“I onsdags stod målaren Anton Bernhard Zandahl tilltalad för bettleri och försök till bedrägeri. Efter slutat förhör dömdes han att såsom försvarslös och bettlare intagas å arbetshus”. Efter detta går uppgifterna om Anton Bernhard Zandahl isär. Enligt en källa avlider han bara någon månad senare, men enligt Livrustkammarens arkiv lever han fram till 1880.